上台阶高度/m

y/m

y/m

x/m

x/m

σxm/Mpa

σym/Mpa

0.50

1.15

1.68

1.03

1.52

6.89

14.31